Ika ijkon ka in yankuik ueyikalpajmej yankuik municipio ma mochiua on amamonekistli ka kipias se ueyikalpaj kachi pani pa on 25 mil kalpajchantiskej , iuan ijkon mamoteixtili pampa on kalpajmej tlen kineki kimatiskej mamosetlalikan san sekan, on diputada Nilsan Hilario Mendoza okiteixmatili se yankuik tekitl ka iuan mosetilis pa on Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

Pan on yankuik tekitl kiteixmatiliaj, on diputada de Morena kijtoa pan on in Congreso del Estado okinselijkej miyekej tlajtolmej on tlen chantij pan oksikimej kalpajmej tlen kinekij on tlen kinekij makichiuakan oksikimej yankuikej ueyikalpajmej, okinextitoj se ajmantli, iuan oksikimej, on tlen monekij miyek pa chanyiakej ompa xakipiaj, pampa moneki ma pano de 25 mil kalpajchantiskej.

Ka yejua in, okijtoj neli ka in tlen kipiaj ipan chantij pan on kalmej xakajxiliaj on tlen moneki chantiskej iuan ijkon kitaj xajsiskej tlen yejuan kinekij ma mochiuas, iuan noijki xokijtoj neli moyemanilia para kinemilis miyekej tlan monekij chantiskej, pampa ka yeijkon xielis tlajtlen uelis mochiuas ka okse kalpajchatilij, ka yejua on xuelis mochiuas tlajtlen para moueyilis se kalpajchantilij iuan tlen ipan chantij kampa xtlajtlen onkaj, ijkon kijtoaj on sikimej.

Pan on yankuik tekitl tlen kitokaroa tekipanos pan on Comisión de Asuntos Políticos iuan gobernación mijtoaj kitlaliskej para mochiuaskej oksikimej yankuik ueyikalpajmej tlen onkatej, moneki kipiaskej on tlapoali kipias mapanoj de 25 mil kalpajchantiskej, amo menos tla kipia 10 mil.

Traducción: Dominga González Jiménez