El semáforo de riesgo epidemiológico

Ika yejua in tlapalmej on tekiuajtlapajtijkej, kitamachiuaj kenoj tlaixpolo in kokolistlaltikpaktli Covid-19, pan se tlajtokayotl. Uan techiliya kenijki yankuik tinemiskej panto tlajtokayotl. In tepostlapaltik kipiya naui tlapalmej: chichiltek, chilkostik, kostik iuan xoxoktik.

El semáforo de riesgo epidemiológico, es un sistema de monitoreo para la regulación del espacio público; de acuerdo con el riesgo de contagio de Covid-19. Este semáforo será estatal y está compuesto por cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde.

Chichiltek (Rojo)

kistosnekij uelis tekipanojtieskej san aki tech pacholuiliya on tlakualmej, uan okseki tekimej tlen koxuelis moteltiskej pampa ompa kistikaj tomin tlen tlakitskia pan tomexikalpan. On maseualmej uelis kisaskej iyaualian on inchan.

Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, así mismo también se permitirá que las personas puedan salir a caminar alrededor de su domicilio.

Chilkostik (Naranja)

Tekipanojtieskej akin in tekij kichiua makisa tomin tlen kikitskiaj onto tlajtokayotl, uan noijki uelis tlatlaposkej uan tekitiskej oksekin tlen tekitij pan tlamauisolmej uan kampa tlasemanaj. Moneki nochipa kichiuakan tlen on tekiuajtlapajtijkej kijtoaj, ika amo mosemoyauas in kokolistlaltikpaktli.

Además de las actividades económicas esenciales; se permitirá las actividades económicas no esenciales (recreativas, comercio, playas). Siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo, para frenar la propagación de la pandemia.

Kostik (Amarillo)

Nochi ontekimej uelis tekijtieskej, nochipa tlakitlajpiyaj on maseualmej aki koxchikajtikatej uan kipiyaj okse kokoxkayotl tlen kichiuas totoka momauaskej iuan in kokolistli Covid-19.

Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando siempre a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de Covid-19.

Xoxoktik (Verde)

Uelis nochi tekitiskej uan noijkij on momachtianimej uelis yaskej pan kaltlamachtilmej.

Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares.

Pan nochi in tlapalmej tech on kokolistlaltikpaktli, moneki matikchiuakan tlen on tekiuajtlapajtijkej techiliya kej:

En todos los niveles de riesgo epidemiológico se recomienda mantener las medidas básicas de prevención como:

_Ixmomajtekitan nochipa ika atl uan xapoj

_Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos

_Matikpojpoakan ika atl uan xapoj kampa titlakuaj, matikin chipauakan on kilmej uan tlakualmej tlen tikinkuaj, noijki matikinpojpoakan tlemach tlen nochipaj tikinkui kej on tepostlanotsalmej.

_Limpiar con agua y jabón la mesa, desinfectar verduras y alimentos en general, también desinfectar los artículos más comunes de uso, como los celulares.

_Kuak tinemij kampa onkatej miyek maseualmej, amo matisetitiekan, tlaueli san uejka matimotakan.

_Mantener la sana distancia

_Matikuikan on kamaktlakemitl kuak tikisa itech tochan.

_Usar cubrebocas cuando salimos de casa.

Nochi in tlanonotsalistli uits itech on ueyi tekiuaj pantomexikalpan, uayika tamech notsaj uan tamech tlajtlaniliya ixkakikan on tlanauatilmej tlen nochipaj motemaktikaj. Axan nankimatij tlenoj kistosneki on tlapalmej tlen kipiya in tepostlapaltik.

Esta información proviene de la página oficial del gobierno federal, por ello se las comunicamos y les pedimos seguir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Ahora saben el significado de los colores del semáforo epidemiológico. Fuente: https://coronavirus.gob.mx/semaforo/

¡Ixkilnamiki tlatimotlajpiya tejua, titech tlapiyaj katinochtin!

¡Recuerda si te cuidas tú, nos cuidas a todos!

Para La Dekonstrucción Ameyali Téotl