Chilpancingo, Guerrero. ome kaxtoli uan se tonali, mestli enero xiuitl 2021.

In tekiuaj itech Junta de Coordinación Política (Jucopo) ipan Congreso del Estado, Alfredo Sánchez Esquivel, okinnotsak in tekiuajkej diputados uan diputadas ika sepan matekitikan itech tlen kinajmana chantlakamej, pampa yejuamej kichiyaj manesi in tekiotl diputados. 

In tekiauj diputado tlen iuts itech Costa Chiica, okijto in tekioj tlen kipiya ixpan Jucopo kinyekanas tekiuajkej tlen katej payin nechikolistli. “Tlen motemoaj, mamomachiltikan chantlakamej pan Guerrero, kenoj uan kanoj tekitijtikatej in diputados, pampa yejuamej otekitijkij ika mopaleuiskej in maseualmej guerrerenses, uan kemantika amomixmatij”, okijto.

kitemachiltij onkatej miyek tekimej kampa uelis tekipanoskej uan eulis kimiliskej in maseualmej tlen in nechikolistli congreso sepan tekitij ika mopaleuiskej in maseualmej.

“Matikinkauilikan in maseualmej mamopachokan itech congreso uan makinmachiltikan in patilismej tlen mochiuaj pan nauatilmej, kimpaleuis”, okajxilti. 

Sánchez Esquivel okijto kitemachiltis tekimej tlen okichijkej nauiempoali uan chikuasen tekiuajkej diputados, pampa okichijkej tekimej tlen kinpaleuis in maseualmej; “pampa nochtin  motamachiuaj kej maseualmej”, okijtoj.

Noijki okijto amo uelis mijtos in nechikolistli legislatura amo otekipanoj pampa amo moyolnankilijkej sekin nauatilmej, uelis motaskej oksekimej nauatilmej tlen kemaj moyolnankilijkej uan kimpaleuiaj in maseualmej. uayika in nechikolistli legislatura milnamikis kej akin okitlapoluilijkej kaltentli in maseualmej 

Ipan tekimej tlen mixtlalijtikatej itech congreso, Sánchez Esquivel okijto mochiaj pan okse nechikolistekoij momachtiskej uan monotsaskej comisiones legislativas ika totoka tekitiskej pan nauatilmej tlen katej pan Mesa Directiva.

Ika ontlamik in diputado, okiteilnamiktij onka miyek tlaixtililistli uan paleuilistli itech okskimej poderes, ijkon mopaleuiskej in maseualmej guerrerenses.

Traduccion para la Dekonstrucción : Ameyali