Aprueba la Cámara de Diputados elevar a rango constitucional las lenguas indígenas

Kipiyaskej sansemijki ipati kej kaxtilantlajtoli itech nautilmexikalpan

In tlajkuiloli tenankilijkej kamiyek neyolnonotsalistli uan omopanoltij itech tekiuajkej senadores.

Tekiuajkej itech Cámara de Diputados yolnankilijkej, kamiyekej 384 netoli un tlajkuiloli tlen mijkuiloa itech artículo 2° de la Constitución Política, kampa mijtos on tlajtokayotl kinmixmati kej tlatolmexikamej, in kaxtilantlajtoli iuan nantlajtolmej, semijki mixpanitaskej itech nautili.

Tlajkuiloli, moyolnankili kampa moteixpantikatkaj nochi tekiuajkej, mijtoj in nantlajtolmej katej kej tlatkiyotl itech tochiualtlakayotl pan tomexikalpan, uayika un tlajtokayotl kinmanauis, momachtiskej, mamoskaltikan uan mamotlajtokan.

Tlajtokayotl tekitis uan se chiualnauatili itech lingüística multilingüe, makitemakti in nantlajtolmej se ixmokaitalistli kej in kaxtilantlajtoli ijkon kej pan tlajtokatekitl uan panchamej.

Tlajkuiloli kijtoa moneui neyolnonotsalistli iuan Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) onkatej majtlaktli uan se senyelisuan indoamericanas tlen katej pantomexikalpan.

Onka tlasemachtilistli tech yeyi empoali uan chikueyi ololouistli tech nantlajtolmej tlen nemij pan majtlaktli uan se senyelisuan, ijkon kej 364 tlajtolpatilismej.

Nauatilmatilistli tlen kipiyaj altepemej ika amo kipolokan inantlajtoluan

Tekiuaj siuatl diputada Aleida Alavez Ruíz okijto “ melauak uits itech yektli mamoixmokaitakan in 20 millones maseualmej tlen tlajtoaj ika inantlajtoluan. Méxiko kajki pan chikueyi Tlalpan tlen kipiya miyek maseual nantlajtoanij”, okijto.

Noijki okijto tlamomanauiaj in nantlajtolmej momanauis tochiualtlakayotl, pampa ika totlajtol mopanoltiaj tlamanali, neltokayotl uan kenijki motlatekpana.

Para la Dekonstrucción Ameyali Téotl.