Tekiuaj siuatl diputada Erika Valencia Cardona (Morena) okiteixpanti patilistli nauatili itech Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, ika kitlejkoltiske tonalmej tlen koxuelis tekipanotiuej tlakamej tlen yankuik tajmej, sempoali tonalmej uan kiselijtieskej itlaxtlauil, kuak mixiuis isiuan.

In nauatili omopanoltij itech Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo ika tekipanoskej tlauelis mopatlas nauatili itech materia burocrática.

Tekiuajkej diputadas uan diputados omokajkej kiseliskej nechikolistli itech tepos teskatlajkuiloli, pan majtlaktli uan yeyi tonali martes, mestli octubre, kampa tepantlajtoani Héctor Astudillo Flores, kititlanis se nauatili ipampatika imakuilpa tlanonotsal tekiuaj.

Tekiuaj siuatl diputada Norma Otilia Hernández, noijki okiteixpantij se nauatilpatilistli itech Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, ika momauisoitas in sepan sensentlakayotl tech siuamej uan tlakamej, amanin kuak motlapejpeniaj comisarios municipales, comisarios suplentes iuan comisarios vocales.

Nechikolistekioj Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos omopanoltij se nauatilpatilistli itech Constitución Política del Estado, tlen kiteixpantij tekiuaj diputado Jorge Salgado Parra (PRI), ika in tlajtokayotl uan altepetekiuajkej, kitemaktikan itech nochtin kaltlamachtilmej, kuajkuali chiualkalmej iuan tlanekilmej ika kipiakan in nekilistli internet, ijkon achi kuali tlasaloskej axan tlen panotikaj kokolistlaltikpaktli.

Tekiuaj diputado Carlos Cruz López (Morena), noijki okiteixpantij se nauatilpatilistli itech Constitución Política del Estado de Guerrero, ika in auditor general kitemakti xijyo nauatili itech sejsen diputados, ijkon uelikan tlatejtemokan, uan noijki in tekipanojketl moteixpantis ipan chikueyi tonalmej itech nochtin tekiuaj diputados, ijkon kitemachiltis itentlamian itekioj.

In Congreso del Estado okitlajtlantlan itech Comision de presupuesto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ika kuak tekitiskej pan Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, motemaktikan miyek tomintsintli itech in Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG), tlen tepaleuis ika achi kuali tekipanoskej in tetlajpianimej.

Nochtin tekiuaj diputados tenankilijkej uan okitlajtlanijkej itech in Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, totoka tekitikan ika motemachiltis Declaratoria de la Isla La Roqueta kej Área Natural Protegida; uan in Secretaria de Marina, matekiti ika uelis motlalis se Museo de Historia pan Islote del Mágico Mundo Marino iuan Octava Región Naval totoka matlasetili in Comité Mixto de Desarrollo Insular de la Roqueta, iuan motekipanos kenijke momaluis, moyektlalis uan motlajpiyaskej kuatontli uan michmej, ijkon kej motlalis tlenok tekimek uelis mochiuaskej ipan in anepaltlalpan. In nauatilpatilistli okichin tekiuaj diputada Mariana García Guillén.