Kichiua ueyi tlayeualoli pan toueyi kalpa Guerrero on ueyitekipanojtlakatl Félix Salgado Macedonio

On Diputado Mario Federal Delgado Carrillo, okijtoj neli Morena: “xmilak xkuali kipanotok”, pampa moneki nokuel kuali mamosentlalikan iuan amo mamokajkauakan tla oksikimej kinekij ipan xkuali tlajtoskej pampa tlen mochiuas yeski kuali pan se kalpa.

Delgado: Kuak opej tekipanoaj okijtoj kimpaleuis kinmakas tlen siki tomin tlen uits ka morena iuan ijkon uelis kouaskej pajtli kamotsopiniskej iuan amo mokokoskej Ka COVID-19.

Pan tonali viernes, Delgado kintlajpalojkej kalpajmej kampa kitlajtlankej makimpaleuikan maipantlachakan iuan ijkon uelis kuali mopatlaskej oksikimej tlen uelis tekipanoskej ka Morena.

Kampa mosentlaliyaya pan Acapulco, Donají okilnamik kuak okatka tsitsin iuan chantij Imaman iuan ipapa neli se diputado okuikaya se kostal ka votos ika makitakan Kenijki oksikimej tlen xkuali kinekia tlatlaniskiaj, iuan on diputado amanin itoka Félix, on tlen ipapaj amanin noma kilnamiki, “on dipitado tlen kuikaka kostales”.

Alba Arroyo okiteixmat molui kenijki uelis kuali tekipanoskej siaumej ka oksikimej iuan ijkon uelis kimatiskej ken impantlajtoskej ika oksikimej, tla kineki tlajtoskej iuan kichiuaske paon política.

Pan ixpam kejkatej oksikimej tlen ualayaj pan oksikimej kalpajmej itoka Guerrero, Delgado Carrillo okijtoj neli: Morena “molui miyek gente kitokaj”,xsan tlen nesij katej pam amatlajkuiloli.

“Morena xaka iuaska, Morena iuaska toueyikalpa itoka México iuan tla mopatlaskej tlen ompa tekipanoaj makintlajtoltikan ka on encuestas”, okijtoj.

Okijtoj on tlen kachi importantes on tlen iuan yauej in partido Cuarta Transformación iuan amo on tlen tekipanoaj pan yejuan, on fuerza kajki ka pueblo tla kachi kuali mosentlaliaj.

Noijki okijtoj matlami tlen xkinsentlaliaj, makitlapokan on amatlajkuilolmej iuan ijkon oksikimej kimatiske akinojkej kimijkuilojkej pan on padron, pampa amanin kiyantokej.

On tlakasetlaliaj ka Morena pan Cámara de Diputados, kuali kilnamik tla maski okatka miyek ajmantli tlen oyayaj ka ika Morena pampa xokipiyauaj akin xokinsetlaliyayaj.

“Maski ijkin opanok, in nochipa panoj hasta kampa onkatej miyekej iknimej sa sekan chantij, pero xok ijkon panos pampa amanin ya mosentlaliskej, ka iuan in compañeros, san sekan tekipanoskej, pampa on tlen kopeualtiaj ajmantli katej kiyauak, yejuan xkinekij kuali matitekipanokan, yejuan kineki matimajuakan san katejuan, tejuan yatikmatij kenijki tlajtlen kuali tiknemiliskej pampa yatiuejuejin, matimokakikan, matimaixmatikan, matisekantlajtokan, amo se ueyi tekitl matechmojmoyaua; okijtoj Delgado.

Noijki okijtoj neli: “nokuel moneki mamosentlalikan gente” pan kejka ontoueyikalpa México.

Delgado Carrillo okijtoj nokuel kixtiskej on amatlajtolij itoka Regeneración, pampa ka yejuaon kuali kiteixmatiliak tlen panotikaj pain campañas, pampa sikimej amatlajkuilolmej iuan tepoztlakuilolmej kijtoaj san tlen yejuan kinekij.

Noijki kijtoj neli pamilak tlapaleuis ka on Equidad de Género, ka ijkon tlamis on violencia política tlen onka kaon siuamej, iuan motlaposkej kampa uelis tlajtoskej tlen kinemiliaj on chpokamej iuan telpokamej, on migrantes, diversidad sexual, comunidades indígenas iuan afromexicanas.

Iuan ijkon noijki okijtoj neli kuali kinchiuaskej on amamej tlen moneki ka Morena, iuan kuali kijtos tlen milak panotikaj pan on partido.

Delgado Carrillo okijtoj neli on cuarta transformación “tla mopatlas, mopatlaskej on tlen oksetlamantli kinemiliaj iuan amo on tlen san kineki payeskej kichiuaskej tlen kinekij”, iuan ijkon amo yeski Gobierno tlen tlachtekij, tlamiktiaj iuan tlen xmilak tlatlanij.

Por eso okijtoj, neli molui totokaj moneki kuali mamotekipano pain Cuarta Transformación”, ka ixko pain Proceso Electoral 2021.

Okijtoj kuali kimati neli on Morena tlatlanis in Gobierno pain Estado, iuan noijki on presidencias municipales. Kuali moneki molui kintlajpaloskej “kejkatej pueblos iuan comunidades iuan ijkon kuali kinsentlaliskej on gente, kuali momatis akinon katej pan on amatlajkuilolmej tlen kinekij tekipanoskej iuan noijki, kiteixmatiliskej kenijki tla amatlasojkuiloskej.

Mario Delgado Carrillo iuan Donají Alba Arroyo, iuan mosentlalijkej ika on senador Félix Salgado Macedonio iuan on senadores ka Guerrero, Saúl López Sollano; ka Morelos, Lucía Meza Guzmán iuan ka Puebla, Alejandro Armenta Mier. Iuan Acapulco ompon okatka on Diputada Federal Rosario Merlín.