Firman INE , IEPC Guerrero y el gobernador convenio de colaboración rumbo a las elecciones.

Majtlaktli uan yeyi tonali, mestli marzo, xiuitl 2021.

Kuak kitokatlalijkej in amatlakuiloli kampa mopaleuiskej in Instituto Nacional Electoral (INE) uan Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) ipan Guerrero, tepantlajtoani pan tlajtokayotl, Héctor Astudillo Flores, okijto itekiuajyo kichikakuis tekimej ika motlajpiyas in teixkisalistli, pan chikuasen tonali mestli junio.

In tepantlajtoani, okijto omopaleui payin amatlajkuiloli tlen kajki pan Acuerdo Nacional ietch Democracia tlen kititlan ueyi tekiuaj Andrés Manuel López Obrador, uayika tlase tekiuajtekipanojketl kineki kipaleuis se maseuali tlen mauiltiya payin teixkisalistli, kipiya kikauas itekij.

In Consejero tekiuaj pan Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, okijto aman payin tekipachyotl tlen kualikaj kokolistlaltikpaktli Covid-19, moneki paleuilistli ika amo yeski mauilistli itech in kokolistli, ipan in casillas kuak  kiteneuaskej netoli.

Noijki okijto intekitl tepaleuis ika monemachtiskej siuamej una tlakamej tlen yeskej pan casilla, in tepantlajtoani itech Guerrero kitotokas mamochiuakan yejyekolistli tech Covid-19 ipan siaumej o tlakamej tlen yeskej capacitadores, tlakimachiliyaj kualoj uelis yaskej tech tlakatlapajtikej.

Cordova, okijto inin partidos políticos kipiyaj kintlaliskej maseualmej akin maultiskej  kipiyakan mauisotl, tekiuajkej electorales sankitaskej makipiyakan in mamej tlen monekij ika mauiltiskej. 

In IEPCGRO, iuan in consejero presidente J. Nazarín Vargas Armenta, okitokatlalij in Convenio de Apoyo y Colaboración iuan Gobierno del Estado de Guerrero, itech tepantlajtoani, Héctor Antonio Astudillo Flores, iuan Instituto Nacional Electoral, itech Consejero Presidente, Lorenzo Cordova Vianello.

In amatlajkuiloli kipiya nekilismej kenijki mopaleuiskej in kaltekiomej uan noijki kenijki momachiltiskej kampa kuali motemaktis capacitacion electoral uan kanoj katej in masillas electorales iuan mopaleuiskej itech Secretaria de Educación.

Tekiuajyo itech tlajtokayotl Guerrero, itech Secretaria de Seguridad Pública, kitemaktis nekilistli ika motlajpiyas maseualmej,  uan noijki motlajpiyaskej nekilismej uan amamej itech teixkisalistli, uan kuak mouikaskej pan Consejos Distritales Electorales iuan motemaktiskej itech tekiuajkej tech mesas directivas de casilla. Noijki ijjon motemaktis paleuilistli tlamoneki itech funcionario de casilla inin Secretaría de Protección Civil uan motemaktis paleuilistli itech Supervisoras y Supervisores Electorales (SE) uan Capacitadoras y Capacitadores Electorales (CAE) tlan kipiyakan kualoli itech Covid-19.

Siuatlajtolkuepani (traductora): Ameyali

¿QUIERES ESCUCHAR ESTA NOTA EN NÁHUATL? MANDA WHATSAPP AL 7571370504